Dr hab. Anna Brożek

 
Pole tekstowe:
 
 

Pracowania Metodologii Humanistyki

Instytut Filozofii UW

Krakowskie Przedmieście 3

00-927 Warszawa

E-mail: abrozek@uw.edu.pl