DYDAKTYKA

 

 

         ROK AKADEMICKI 2014/2015

Semiotyka logiczna – wykład [SLAJDY]

Recent Polish Philosophy – wykład

Metodologia humanistyki – seminarium

Semiotyka i metodologia w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – seminarium

 

         ROK AKADEMICKI 2013/2014

Semiotyka logiczna – ćwiczenia

Logika – wykład (Instytut Muzykologii)

 

      

            ROK AKADEMICKI 2012/2013

Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)  [semestr zimowy]

Kazimierz Twardowski we Lwowie – wykład monograficzny (Instytut Filozofii) [semestr letni]

Ontologia – semiotyka – aksjologia: efektywność komunikacji interpersonalnej – seminarium [z Jackiem Jadackim]

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii – MISH)

            Analiza semantyczno-kategorialna

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

 

ROK AKADEMICKI 2011/2012

Recent Polish philosophy: Lvov-Warsaw School – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)             [semestr zimowy]

Ontologia – semiotyka – aksjologia: imperatywy, normy, ewaluacje – seminarium [z Jackiem Jadackim]

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii – MISH)

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

 

ROK AKADEMICKI 2010/2011

Recent Polish philosophy: Lvov-Warsaw School – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)             [semestr zimowy]

Semiotyka i metodologia: teoria imperatywów – seminarium

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii - MISH)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia wieczorowe) [semestr zimowy]

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia zaoczne) [semestr zimowy]

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

           

ROK AKADEMICKI 2009/2010

Metodologia i semiotyka w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – seminarium

Recent Polish philosophy: Lvov-Warsaw School – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii - MISH)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia wieczorowe)

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr letni]

 

ROK AKADEMICKI 2008/2009

Metodologia i semiotyka w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – seminarium

Recent Polish philosophy: Lvov-Warsaw School – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)             [semestr zimowy]

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii - MISH)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia wieczorowe)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia zaoczne)

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

Logika – konwersatorium (Instytut Anglistyki)

           

ROK AKADEMICKI 2007/2008

Podstawy teorii pytań – wykład monograficzny (Instytut Filozofii) [semestr zimowy]

Recent Polish philosophy: Lvov-Warsaw School – wykład monograficzny (Instytut Filozofii)             [semestr zimowy]

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii - MISH)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia wieczorowe)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia zaoczne)

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

Logika – konwersatorium (Instytut Anglistyki) [semestr letni]

Semiotyka (SWPS) [semestr letni]

Metodologia (SWPS) [semestr letni]

Aksjologia dla psychologów (SWPS) [semestr letni]

           

ROK AKADEMICKI 2006/2007

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii, studia stacjonarne)

Semiotyka logiczna – wykład i ćwiczenia (Instytut Filozofii - MISH)

Logika – ćwiczenia (Instytut Lingwistyki Stosowanej)

Logika – wykład (Instytut Muzykologii) [semestr zimowy]

Logika – ćwiczenia (Wydział Polonistyki) [semestr letni]

           

ROK AKADEMICKI 2005/2006

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii – MISH)

Logika (Instytut Lingwistyki Stosowanej) [semestr zimowy]

           

ROK AKADEMICKI 2004/2005

Semiotyka logiczna – ćwiczenia (Instytut Filozofii – MISH)

           

ROK AKADEMICKI 2003/2004

Filozofia nauki – ćwiczenia (Papieska Akademia Teologiczna, Wydział Filozoficzny)